4.22.2009

ECO-POSTER


click to enlarge
با رخصت از حاجی اِی اِی - ممد سابق، استاد اسبق

4.21.2009

دوره های تاریخی من - از بلاگ 360

دوره جنگلوئیک: در این دوره که 2 میلیون سال طول کشید، سینای اولیه در جنگلهای گرگانیا برای خودش می گشت. این دوره با مهاجرت به شهر و آغاز شهر نشینی به پایان رسید
دوره دانشگائیک: در این دوره طولانی که 12 میلیون سال به درازا کشید. سینا ثانویه خواندن و نوشتن آموخت و تاریخ آغاز شد. او در این دوره در محیط ایزوله دانشگاهیا منابعیا طبیعیا گرگانیا با حیات وحش بطور مستقیم آشنا شد
دوره فرنگیا: سینای ثالثیه به قاره آمریکیا کوچ داده شد. در این دوره که 1 میلیون سال طول کشید، با ابزار گرد آشنا شد و به بسکتبالیسم مشغول گشت
دوره وسطا: در این دوره تاریک که 4 میلیون سال طول کشید، سینای اربعیه به خود شناسی رسید و وجود جنس مخالف را کشف کرد اما چون بدان دسترسی نداشت، دچار بیماری افسردگیا شد و بسختی این دوران را به پایان برد
دوره غارنشینی: پیدایش غار سبب شد تا سینای خامسیه خلوتی بیابد و دسترسی به جنس مخالف و موافق پیدا کند! پس هر آنچه خواست کرد و الکل را کشف نمود . تاریخدانان ابداع قوانین اخلاقی را نیز مربوط به این دوره 5 میلیون ساله می دانند
دوره متروئیک: این دوره 2 میلیون ساله با کشف مترو توسط سینای سادسیه آغاز شد و با کشف اسکچاپ به پایان رسید
دوره اسکچوپیک: با کشف اسکچاپ آغاز شد. در این دوره سینای ... اووم ...سابعیه... یا در دانشگاه تظاهرات می کرد و یا اسکچاپ می زد. این دوره با کشف پورتفولیو به پایان رسید.
دوران کافیوئیک: سینای ثامنیه در این دوره در اثر فشار بیدار خوابی با مقوله استرس آشنا شد و برای اول بار رو به مصرف قهوه آورد. کشف قهوه آغار دوران جدیدی در زندگانی بشر است. گونه های چای خوار به تدریج منقرض گشتند و قهوه خوران باقی ماندند. بشر در این دوره کمتر می خوابید و بیشتر "های" بود. بی هدف در خیابانها پرسه می زد و شب زنده دار بود. از آثار بدست آمده اینگونه استنتاج می شود که بشر در این دوران آثار هنری فراوانی پدید آورده است

the signs


through out all the years of fighting over my projects in academic environment, I have eventurally understood that when they hate my projects, with no doubt I am doing the right thing!

4.15.2009

به بهانه سفر نادر به ترکیه


عکس نادر که اگه اشتباه نکنم در اِفِسوس گرفته

سلام نادر

می بینم که پا در جای پای من گذاشتی، یادش بخیر روزی رو فراموش نمی کنم که خسته و درمانده رسیدم به اِفِسوس (درست حدس زدم؟ این عکس رو تو آمفی تاتر افسوس گرفتی؟) دیدن اون فضا انرژی فوق العاده ای بهم داد. ساعت ها از پله ها بالا و پایین رفتم و سعی کردم از دید ساکنان این شهر تاریخی از هر زاویه ممکن به دیدن نبرد گلادیاتورها و یا نمایش تاتر بپردازم. روح مکان را درک کردم و خستگی و مریضیم را به فراموشی سپردم. بازدید از آن شهر باستانی به نقطه عطفی در سفرم در خاورمیانه تبدیل شد. باشد تا در سفرهای بعدی با هم راهها را در نوردیم ، از شهرهای کوچک و بزرگ گذر کنیم و بخشی از زندگی روزمره مردمان سرزمینهای دور شویم

"Traveling offers you many a destiny and gives wings to your heart." (James Rumford)

photography - march 09

westescape


Hoover dam, Nevada

4.11.2009

قمار زندگی

ته مانده غرور و اعتماد به نفس رو توی بقچه پیچیدم گذاشتم رو میز. با آس خالی نمیشه برد

pokidimo raft

kare ma shode in rooza Pokidane adama to facebook!

photography
with friends at MoMA, March 09

same as an architect, the photographer is the creator whose image is missing in the photos. thats why I love photography.

sky everywhere has almost the same color!

while listening to the deskcrit of another student...

Andrea Zalewski: did u just hear that?????!!!!!

Sina Mesdaghi: what? i had my headphones on! is she telling her about SNAP!!!
the TA is teaching her how to draft. fml

Andrea Zalewski: you missed the best part. the TA said she has orgasms over linewights. im not kidding. and she said it 2 times. ive never been exposed to a bigger loser (student) and moron (TA).
i cannot believe the desk crit i am hearing. this is not architecture. this is appalling. i want to go to the dean and tell him what is going on in the school.

4.07.2009

impossible is nothing

congrads to all my dear friends (which have told me about it) who got admission from great universities across US and Europe this year! including Mazdak, Mehdi, Anahita, Mina, Alaleh, Minoo, Ali and others. I wish you luck on visa process and I am proud of you all!

4.05.2009

بیابانم آرزوست

در خیالم، موسیقی حسین علیزاده من را برد به بیابانهای کشوری دور