5.25.2007

روزمرگی ها


از اول بگم که این متن خودش در اثر روزمرگی نوشته شده و حسو حال یک روزمرگیو داره. بسیار کسلت بر!!! 
از این اتاق به اون اتاق میرم. سقف اتاقا به تعرض احمقانهای بلند مس همیشه به خودم قول میدم که هیچوقت اتاقی‌ با سقف بلند طراحی نکنم. مهیس انسانی‌. کریستوفر الکساندر. سندلی‌‌هایی‌ تو اتاقا بطور نه مراتب چیده شدن. مس کلاس. مس کلاسی که من دوس دارم نه کلاس‌های هنرها که صدلیهش در ردیفهای منضبط به هم چسبیدن. مس اینکه سندلی‌‌ها به بند کشیده شدن و در سفحای منظم ردیف شدن تا عدم بشن. چند بر به رئیس دانشکده گفتم که اگه من جای تو بودم با دست خودم این سندلی‌ هارو می‌کندم و از پنجره‌های بزرگ کلاس‌ها به هیات پرت می‌کردم. رئیس استادم هست. مس علی‌ داععی که هم مربی و هم بازیکن. چه قد دوس داشتم رئیس بیشتر بخنده. رئیس میخنده. همه چی‌ همونجری که من mikham… 
از خواب پا میشم. تمام تلاشمو می‌کنم که با کمترین نور دریافتی از محیط بتونم عدد‌های نمایش داده شده روی سا@ رومیزی رو تشخیص بدم. هنوز ۱۰ مینوت موند به سا@ ۸. به احترام موبایلم که برای سا@ ۸ کوک شده فرض می‌کنم ۱۰ سا@ به سا@ ۸ موند و چشامو می‌بندم. واقعنم ممکن عدم ۱۰ مین خواب باشه و فک کنه که روزها خواب بوده و بر عکسش مس اصحاب کهف! 
موبیل به دستو پا زدن میافته به بدنم کش میدم تا دستمو به موبایلم برسونم و به تقلش پایان بدم. ۱۰ تا ۱۵ ثانیه از تخت خواب تا دستهسویی. ۲۰ تا ۳۰ ثانیه تو دستشویی. بازگشت به اتاق برداشتن حول. رفتن به همام. شستن اندام بدن از روی نعزم و برنامه قبلی‌ . صد در صد در جهت کاهش اتلاف وقت. برنامه رو خودم طراحی کردم. مثلا اول باید زیر دوش سبنو ور دارم نه لیعفو. چون لیف اول کار لازم نیست و فاصلش با دوش زیاد تره تا صابون! 
همون سر جم ۱۰-۱۵ مین. بازگشت به اتاق 
در آوردن حوله. فکر راجع به موعود امروز (۱۰ ثانیه). انتخاب لباس ا توجه بمود (۲۰ سسک). پوشیدن هم زمان بر داشتن موبیل. کلید، سا@ مچی و آی‌پاد. برداشتن وسایل جانبی با توجه به نیاز. رفتن به حل. سا@ ۸:۳۰ِ . اورنوس.خوردن چای تماشای اخبار. سا@ ۸:۴۵ پوشیدن کفش. برداشتن کلید ماشین، حرکت به سمت در. پل نوردی به سمت پارکینگ. طبقه ۴-۳-۲-۳-۴ بازگشت احتمالا چیزی رو جا گذشتم برداشتن چیز جا گذشته ۴-۳-۲-۱-۰ 

روز فرد 
کلید ماشین عمیقا تو دستم فشار میدم چون بیخودی ورش داشتم. با هر جور فانو فونی نمی‌شه ماشین از گیر پلیسا راد کرد و به دانشگاه رسوند. قدم همو به سمت ایستگاه مترو تند تر می‌کنم. یه استپ‌ فقط واسه روزنامه و پاک!(نوعی آدامس). مترو میری جلو جایی که درز انبساط راد شده و الومینویم کشیدن روش وامیستی! قطار که میاد و وایمیسته دقیقا یه سرش میافته اونجا. و تو که اونجا وایسادی جلو در خواهی‌ بود تا خودتو پرت کنی‌ تو سندلی‌ پیدا کنی‌ برای نشستن. به پیر مرد‌ها هم اصلا توجه نکن. سختی آدمو پخته می‌کنه! ایستگاه دروازه دولت پیاده میشم از پل برقیه سمت چپ استفاده می‌کنم چون خلوت تره و می‌شه روش دیید. یه تاکسی واسه دانشگاه، ترجیحا سندلی‌ جلو. چون سوار پیاده شدن نداره دیگه و فشار کمتری از جناحین متحمل میشم. و جلوی سردار ۵۰ تومانی پیاده میشم. با اخم از جلو نگهبان راد میشم و در اقدامی اعتراض آمیز کارتمو نشون نمیدم! میرسم به هنرها، به سمت بوف. 

روز زوج 
ماشین 
باز کردن در پارکینگ، دزدگیر (فقط وقت کار می‌کنه که بچسبونیش به کاپوت). نشستن، سریع خارج کردن آی‌پاد از جیب. برداشتن ضبط و کرکیت از تو داشبورد. باز کردن قفل فرمون. دنده خالص. استارت. انتخاب آهنگ آی‌پاد. باز هم بستگی به موعود داره (۱۰-۲۰ ثانیه این انتخاب طول میکش). دنده عقب، خروج، بستن در. کمربند. حرکت. 

دانشگاه: روحانی‌دلیری‌آرش‌فرید افشار‌شهرساز(این هیچ ربطی‌ به رشته تحصیلی‌ ارشد‌ام نداره)-تخلرستلن‌ یه کوچه مونده به آخر!-نفت‌میرداماد‌مدرس‌ترافیک زیاد‌همت‌چمران‌یه سری پیچ و چرخش از پیش تعیین شده‌ کشاورز-۱۶ آذر‌ پور سینا(یک طرف در جهت خلاف)-نشون دادن کارت دانشجویی مث روزهای دیگه به همون نگهبانه روزهای دیگه. اینجا راجع به این موضوع پیچیده که ذهنمو به‌خودش مشغول کرده توضیح بدم.


نشان دادن کارت دانشجویی مثل روزهای دیگر به همون نگهبان روزهای دیگر. چرا نگهبان هر روز از من می خواهد که کارت دانشجویی ام را نشانش دهم؟
فرضیه اول: دچار بیماری فراموشی است با تناوب یک روزه.
فرضیه دوم: فکر می کند که شاید مثلا دیروز من فارغ التحصیل شدم. یا اخراجم کرده اند. یا به هر دلیلی ممکن است که دیگر دانشجو نباشم.
فرضیه سوم: دلیلی که فرضیه بالا را تقویت می کند این است که قیافه من از دید نگهبان مثل کسیه که آخرین بار است که می آید به دانشگاه.
فرضیه چهارم: هر روز به بخش خاصی از کارتم دقت می کند. و در طول دوره کارشناسی ارشد کل کارتم رو کشف می کند و مطمئن می شود که من دانشجو هستم و مثلا درخت نیستم.
فرضیه پنجم: اجداد من حال اجداد اون را در زمانی که اجدادمان زیر سقف یک غار زندگی می کردند گرفته اند و حال داره تلافی میکند و حال من را می خواهد بگیرد.
فرضیه ششم: رئیسش یواشکی پشت درختها ایستاده و مواظب است که نگهبان به وظیفه اش یعنی چک کردن کارت دانشجوها بخوبی عمل کند.
(در صورت علاقه می توانید باقی فرضیات را کشف و بنویسید و به صورت یک کتاب چاپ کنید)

پارک ماشین. و بر عکس همهٔ کارهای صبح تو پارکینگ منهای بخش مربوط به داره پارکینگ. ۱۰ مین پیاده روی برای رسیدن به دانشکده هنرها. در مسیر از میان دانشکدهٔ پزشکی‌ راد میشم. معمولا تابلو‌های النتو می‌خونم چیز‌های جالبی‌ مینویسن. اخریش این بود. دفتر فنی‌ فراز، دانشکده جنین شناسی‌ طبقه زیرزمین. بدون روپوش سفید با محیط احساس بیگانگی می‌کنم. از جلو مسجد دانشگاه راد میشم و میرسم به هنرها. اولین جایی که میرم بوف هست تا باز چای bekhoram…. 


مسیر دوم 
شرکت! 
خروج از پارکینگ 
شنبه-۲شنبه-۴شنبه پلاک ماشین ما زوج! آزادی، فراغت، لبخند به پلیس ها 
مسیر دانشگاه تا مدرس‌تخت طاووس‌میر عماد‌عباس آباد‌پاکستان‌سفارت افغانستان‌حافظ‌پلاک ۹! جای پارک نیست، میرم ته کوچه پارک می‌کنم. طبقه دوم شرکت. حرکت سر به حاضرن جهت سلام و صبح بخیر. وارد اتاق میشم. برادرانه عمران مس همیشه سر سا@ اومدن. کامپیوترم باز نیست. مانیتور،کیبورد و موسش بقین، مس عدمی‌ که مثل مثل کرده باشنش با بدنشو برده باشن. سر و دستا و پاهاش موند باشه. شروع روز کاری. 

شرکت 
خروج از پارکینگ 
یکشنبه-۳شنبه-(۵شنبه دانشگاه و شرکت تعطیل) 
مس ماشین‌های رالی، باید از مسیر از پیش تعیین شده که بدقت انتخاب شده حرکت کرد. بر اساس آخرین نقش رانندگان شورشی، که بر اساس نقش هک شده فرماندهی پلیس تهیه شده. باید بصورت زیگزاگ پلیس‌های محترم تو مسیرو جا گذشت ( بهار نحوی!) مس پیر زن قلقل زن که گرگو شیرازو چیزی دیگرو میپیچوند. به شیوه ژانگولر با یه سری تخلف‌های کوچک ( ۲ ۳ تا ورود منو) می‌افتیم تو منطقه تاره ترافیک، وارد طرحم که شدیم دیگه جون تو من جعد اندر جعد خونمون اینجا بوده وارد محدوده هم که نشدم دارم ازش خارج میشم! کلا همیشه te’dadi زیاده ماشین با پلاک زوج مس من از محدوده خارج میشن. ورودی در کار نیست! بقیشم که گفتم قبلان. 

عصر، مس نواری که شروع می‌کنه به بر عکس خوندن، همهٔ اتفاقهای صبح شروع می‌کنن در جهت خلاف صبح اتفاق افتادن. روز تموم می‌شه یا کلی‌ کار خوب میمونن که باید تو یه روز خوب انجام بشن شاید فردا! مس ta’atr رفتن، خریدن فلان کتاب، نوشتن فلان پروپزال، خبر گرفتن از فلان دوست، آوردن کوتر فلانی که پیشم موند، بردن مامان به فروشگاه شهروند. ظهور و چوپ فیلم عکاسی که کپک زده. اینا باشن واسه یه روز خوب! 

آخر شب 
خوندن ۲۰ صاف دیگه رمانی که جدید خریدم. تایپ همین چیزا که میخونی الان. کمی‌ فکر. کمی‌ رویا. دیوار این اتاقا خیلی‌ بلند. اینگر برای ادم‌های ۳متری طراحی شدن!

5.24.2007

An Approach to Practical Futuristic Design (Boushehr of Tomorrow)
Boushehr Duty-Free Commercial Zone
150 Hektares Dedicated to Trade and Entertainment

Design: Mehdi Alibakhshian-Sina Mesdaghi
3Dmax: Reza Fathi
S.A.P Consulting Engineers

5.21.2007

neveshteyee ke gharar ast edame yabad

sa@ 22, inja Tehran ast. Aslan chera bayad har shab sedaye mara beshnavid

Dar otagham deraz keshide am, hanuz sare shab ast ama dar meghyase khastegy man sa@ az nime shab ham gozashte ast. Headphone Creative dar etesal ba Ipod Apple khaharam mosighi ebri ro baraye goosh hayam paksh mikonad. Ama be nazar miresad goosh ha bedune hich tavajohi be mosighi be sokot setare haye pohste panjere goosh mikonand. Hamin ke az miane dood va gard va ghobare Tehran nooreshan ra be man miresanand dalil kafi ast ke begooyeem in setare ha motmaenan por noor tarin setare haye asemanand. Tanha tashaboh miane setare ha va lahzate sokot va deraz keshidan, tamayol be samte bi nayahat ast. Be nazaram Lahezat ta bi nahayat kesh mi ayand ta hameye note haye mosighi sokot forsat ejra shodan peyda konand. Setare ha nagahan be back ground miravand ta negaham bargardad be otagh 6X4 am. Kenare divar yek shovalie kez karde ast. Separ o shamshirash am mese khodash be divar takie dade and. Dast be chane be man khire shode ast . Negahe belataklifesh az rooye soorate man rad mishavad va be samte panjere miravad. Shayad borje milad shayadam setare ha. To otagh donbale fabiana migardam. Chand roozi hast ke rafte ast. Az an shab ke koli tamarkoz kardam ke biavaramash to takhte khab digar nadidamash. Ye chand ta ghatre ashk ta vasataye sooratam miayand. hamanja mimanand. Fek konam chesh hayam nesbat be esme fabiana sharti shode and. fek mikonand har vaght in esm ra beshnavand bayad gerye konand.
Shovalie ahi mikeshad. shayad mikhahad tavajohe man ra az fabiana be samte khodash jalb konad. Khobe baz hanuz kasi inja hast. Khoobe ke man jaye shovalie nistam, kheily bade ke adam bad az omri khedmat, jang va nabard, pahlevani va daliri tabdil be yeki az moblemane serfan taziyeeni va bi amalkarde khane beshavad. Ipod dar eteraz be barkhord tohin amize man nesbat be mosighi melate yahood ba payan dadan be sharje batriash khamush mishavad. Hala ke mosighi ebri ghat mishavad taze ehase alaghe shadidi nesbat be an dar vojodam shole var migardad. Doa mikonam ipod mo’jeze konad va hata baraye lahzeyeee yeki digar az kalamate ebri ra ke hata bad az shenidan dahha bare nemitavanam talafoz konam ra barayam labe laye mosighi melate yahood paksh konad. Goosh dadan be mosighi be zabani ke hata yek kalame az an ra nemidanid az an jahat lezat bakhshast ke mitavanid an ra harjoor ke doos darid tarjome va tafsir konid. Yadam ast in jaryan daghighan 10 sal pish zamani ke baraye avalin bar chris de burgh shenidam etefagh oftad. Chizi az English nemidanestam va to kalame in khanande irlandie arjantini tabar donbale esme haye khasi migashtam va be tanavob ham miaftam

Ipod ke ahle mo’jeze kardan nist la’aghal fabiana mi amad va az anche emrooz dar Tehran barayash gozashte bood tariff mikard va zamin asemane Tehran ra be adate rooz haye gozashte morede naghd va baresi gharar midad. faghat ipod va fabiana nistand ke dast be yeki karde and ke hale man ra begirand. Alan yadam oftad Har do khate Telephoneman ham 2 roozi hast ke ghat shode and. Inra dar bazgasht az safar be dasht-e kavir va roostayee ke shayad be monasebate mabahese siasi akhir kamelan tasadofi esmash MESR bood fahmidam. Be har hal Mokhaberat bar tabl e “dashtan boogh!” mikobad va soraydar bar salamate sim keshi dakheli. In vasat man mandam va rooyaye shirine shenidane sedaye khesh keshe modem dar lahze gozar miane sokon va harekate dade haye 0 va 1. in yadavari kafi ast ta falsafeye type kardane in loghat ke az dide narm afzare Microsoft Word hamegy daraye ghalate emlayee and, zire soale jeddi beravad. Angize avalie albate update kardan weblog boode ast ama alan ke dubare noron haye maghzam ba yekdigar etesali peyda kardand va morghe khial be samte na koja abad haye hamishegiash bal goshod. Be in fekr oftadam ke chera bayad oghate khatere web gardan ra ba teori noor afshani setaregan dar shabe Tehran va ya tosife vaziate yek shovalie baz neshaste, vakoneshe eteraz amize yek ipod an ham az noe MINI va jaye khalie fabiana ke oo ham ba hezar dalile vazeh va mobham az inja rafte ast, biazaram. Taze fabiana ham inja nist ke az khod defa konad. Rasti oo kojast

sa@ 13, inja Sao Paolo ast. Be jaye sedaye ma music mishenavid

Magasi shooreshi ba eradeyee vasf napazir hozore khod ra harekate namayeshi be fazaye monzabet, tamiz va ba class sherkat tahmil mikonad. Agar emkanash vojod dasht hatman mosahebe am ra ba oo ba in soal aghaz mikardam ke angize shoma az ghalabe bar hameye mavane va sakhti ha baraye vared shodan be in mohite tamiz va faghede hargoone ghaza az har no’ che mitavanad bashad? Javabe magas mohem nist chon hichvaght emkane chenin mosabe’eyee faraham nakhahad shod. Na be in dalil ke magas sharayete sohbat va goftegoye mostaghim ra ba man peyda nakhahad kard balke tanha be in dalil ke lahzetai pish dar barkhord faje’e bari ba shishe panjere tabaghe 29 om sherkat ke ta hade liside shodan tamiz shode bood az vez vez kardan dast bardasht va ehtemalan jan bakht. Hhhhhhheif ke forsate en’ekase tafakorate magas pish nayamad. Dokmeye HHHHHHHHH rooye keyboardam baz gir karde ast. Tazakor haye man be mas’oole computer sherkat hamchenan morede bi tavajohi gharar migirad. Soe modiriate modir bakhshe ma tanha dalile in sahl engari hast. Sare tasash az poshte sandali 100$ ash peydast. Harekatash dar jahate amoodi ke ba tanavobe yeksani tekrar mishavad in hads ra baz ham taghviat mikonad ke darad bar digar film Porno negah mikonad. Khodara shokr be dore oo va computer gonahkarash divari shisheyee keshide and. Agar Pope midanest amsale oo modire yek sherkat bozorg and hichvaght be brazil nemiamad!
Vaghty modire yek bakhsh betore amodi navasan mikonad che ma’ni darad ke karmandan be hesab rasi bepardazand ya omore edari sherkat ra saman dahand. Ya bayad mese carlos be sandali lam daham va ice tea benosham ya mese sandi ba bf am chat konam va angoshtanam ra modate madidi rooye do dokmeye : va shif + * feshar daham. Ama man na az ice tea khosham mi ayad va na. Khob mitavanam avazash ba edvardo chat konam. Mese hamishe online ast. Modathast kar hayash ra be khane mibarad. Be lebase zir va limonade rooye miz otaghash hasoodiam mishavad. Nooshidan an limonad va didane chehreye khit shode edvardo tanha va bozorgtarin arezooye emroozam ast. Email sina ham chand roozi hast ke gooshe mailboxam mande. Mitavanam mohtaviatash ra hads bezanam. Axe police hayee ke kargaran ra mizanand, ya zanani ke donbale ham mikonand va ya daneshjooyani ke sare ham arbade mikeshand. In dafe albate khabari az police, kargaran,zanan va daneshjooyan arbade kesh nist. Nemidanestam shotor ha ham dar an sarzamin moshkel darand
Baraye lahezati harekate amoodi modir, mozakhrafate zendegie edvardo, livane vajhgoon shodeye carlos, :* haye rado badal shode mian sandi va bf ash va sedaye nabehanjare motore mashinam ra ba shotor savari dar keshvare mesr avaz mikonam. Rasti sina cheghadr safar miravad. Oo aknoon kojast

5.18.2007

یکی بود، یکی نبود، یه سینایی بود

ehsas mikonam weblogam, mese khodam, har rooz bishtar az ghabl dar batlaghe tanhayee foro mire. beghadri kalamat namafhoom va agheshte ba sad ha este'are shodan ke khodamam nemifahmam chi neveshtam. ehsas mikonam az mohiti ke mano dar bar grefte door tar va door tar misham. hame chiz bi rang mishe. bi hes ba bi boo.

har az chand gahi mazboohane taghala mikonam ke daste yekio begiram bekesham biaram to donyam. mishinam takhayol mikonam. takhayole boodan. takhayol zistan. takhayole roozmaregy vaghty hozori digaro kenaram ehsas mikonam. takhayole poochi. alan hameye un chizi ke az zehne ashoob zade biroon miad se noghtast ... va bazam ... va ...
poochi tavahom va hameye vaje haye zesht o kasif. rooz ha khoobe. energy, kar, fa'aliat, jah talabia haye hamishegy... ama shab ke mishe zire bare sokot mishnavam sedaye kohne shodane jesmamo. shaba badan. inghad khastam ke dige hosele gashtan donbale mekanisme farar az in vaziato nadaram. taslim shodam. angizeyee nadaram baraye harekat. hezaran dalile aghlani mitunam biaram. be khobi mitunam anazliz konam vaziate boghranje alanamo. ama ... nemikonam. khala' zehnam mano bedarone khodesh keshide. dasto pamo takon nemidam va bi harekat dar khala shenavaram. entezaram nemikesham. entezare nejat dahande. aghrabe haye sa@ e zendegim inghad dar in entezar sanie haro rad kardan ke az kar oftadan. lahezat zendegim dar in lahze nesbat be hich etefaghi tarif nemishan. lahezati ke ta abad kesh dade shodan. in jafangiat to kalam mese makhloot kon dar hale makhlootidan charkh mikhoran va charkh mikhoran. dige majali nemimone baraye ye fenjoon chayee o ye zare fekr aghelane. taze inam age bashe, koo ye adam paye. in akhari hamoon nejat dahande mitune bashe. saket ye gooshe vaysade be harekate na monazame afkar dar makhloot kone zehnam negah mikone.

5.15.2007

an ugly mind in a beautiful desert


This time desert had a different taste. Its spirituality and sense of enchantment had no effect on my mind. While staring at the endless horizon, drowned in lust, I was touching the girl sitting next to me. I felt completely disconnected from the atmosphere surrounding me, creating my own image of leisure and lust. Poor me…

5.04.2007

MADNESS


Down to every moment of mine

Her image forms in my mind

I taste pain in every breath I take


So long and dark are the shadows

Walking behind every step I take

Ruining every scene of my life


I dance in joy to these walls

Counting down moments of my life

They belong to someone other than mine


Far beyond all distances in the world

Ignoring all these meaningless scales

Her existence is defined in my mind

I feel her sitting here by my side


Sina

may 03 , 07

Stop Running


Weakness in every muscle of mine

Exhaustion is every cell of my brain

All hopes, struggles been in vein


Too tired to begin dreaming again

I wanna be a frozen image

In this world running so fast


Like that picture hung on the wall

Or that music collapsed in the memories

For centuries


I don’t wanna forget

I don’t wanna be forgotten

In the pages turned by time

5.03.2007

هنرها هم گرفتار شد

من قصد نداشتم راجح به وقایع اخیر دانشگاهها چیزی بنویسم. مملکت ایران دیگر کار از کارش گذشته است و این که فلان دانشجو را کتک زدند یا فلان دانشگاه گفت با لباس زیر تو خوابگاه نگردید، دیگر واکنش خاصی را نمی طلبد

(sharmande man type farsim faje ast! azinja be ba'desh be fingilish!)

ama gooya damane tote'e va siah bazie niroo haye ... be honar haye ziba ham keshide shode! digar az honar haye ziba mazloom tar jayee dasteshan nayamad ta berizan va mohite arame daneshkade ra moteshanej konand! honarhaye ziba ke tahala aram tarin daneshkade daneshgah tehran dar 70 sal akhir bode! na tazahorati, na tajamoyee, na ... fa'alin siasi sh ro ham ke az bikh aghim karde and ke hata jorat nemikonand dar khafa bahse siasi konanad!
(ehtemalan tahdideshan karde and ke agar ye bar digar bahse siasi konand, shajare nameshan ra kolan DELETE mikonand az bikh!)
basijian gerami dar hamahangi va sazmandehi bi sabegheiii in rooz ha az police 110 zoodtar be mahale dargiri va monaze'at miresand, va pas az moshakhas shodan mahale hamle otobos otobos ye mahale mazboor yooresh avarde va niroo haye nakhodi ( bedone rish o pashm) ra zarbe fanni mikonanad va ta bimarestani shodan taraf rezayat nemidahand. 8 sobh nashriye anjoman eslami ro ja'l kardand, 10 sobh lashgare baradaran va khaharan basiji daneshgahe poli technic ro mohasere mikone, va yegane mehrvarzi, jelo cheshme entezamat damar az roozegare anjoman eslamia dar miare.

raje be in mozo e jadid honar haye ziba ham. aslan didan daneshjooyan chador chaghchool to honar haye ziba jaye ta'ajob dare. 99.99999% ina ba 1000 joor sahmie haye ajib gharib va enteghali mian to honar ha faghat baraye inke class haro control konan va havaseshoon bashe in honarmandane ziba sooti haye siasi o farhangi nadan! faghat khoshbakhtane saro kalashoon to departman mosighi va ta'atr peyda nemishe onam chon in departman ha kolan az bikh haram hastan dar eslame nabe mohamadiiii!
inke ye ostade az donya bikhabari ye hamchin sooti mide to class va tarafam basijie 6 atishe az ab dar miad che rabti dare be jaryan haye sazmandehi shode o bar andazi narmo mozakhrafate dige!!! shayadam oon ostade az amrica o isreal o UK o jahaye dige pool grefte boode ke ye tare mooye dokhtararo bekeshe!!!

agha! be goh keshidan mamlekato... boosh donyaro vardasht!
zanaro zadan! badam chador taneshoon kardan!
moalemaro zendani kardan
daneshjoo haro lato par frestadan bimarestan ke setare dar beshan!
ba batom mehrvarzi kardan kargararo
tange bolaghio ghargh kardan va 30 ta hotel mikhan besazan to jebhe ha!

be khoda ba ye gale goosfandam inuri raftar koni shaki mishe!

link ISNA: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-916603&Lang=P